Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse

ÄndamålUtbildning av lärare och psykologer
Vem kan sökaVidareutbildning av lärare, läkare, psykologer och andra specialister, som i sin verksamhet möter barn och ungdomar som mött traumatiska upplevelser.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.sbus.se/
AnsökningsperiodOkänt

Vilka kan få bidrag?
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag för

1. utbildning av barn, som förlorat en förälder

2. utbildning av barn, som drabbats av annan traumatisk händelse

3. vidareutbildning av lärare, läkare, psykologer och andra specialister, som i sin verksamhet möter barn och ungdomar med sådana upplevelser,

4. vetenskaplig forskning avseende vård- och omsorgsbehov hos sådana barn och
ungdomar. Stiftelsen kan lämna bidrag till barn som vistas i Sverige eller eljest
har anknytning till Sverige.