Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne (studerande ynglingar från Gotland)

ÄndamålEnligt stiftelsens stadgar lämnas bidrag till bland annat ”hjälp till utbildning och uppehälle under utbildningstiden åt medellösa, bevisligen skötsamma och begåvade, på Gotland födda ynglingar”. Sökanden får ha fyllt högst 25 år det år bidraget söks.
Vem kan sökaEnligt stiftelsens stadgar lämnas bidrag till bland annat ”hjälp till utbildning och uppehälle under utbildningstiden åt medellösa, bevisligen skötsamma och begåvade, på Gotland födda ynglingar”. Sökanden får ha fyllt högst 25 år det år bidraget söks.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.stiftelseansokan.se/Pages/LjungbergForStuderande.aspx
AnsökningsperiodOkänt

Enligt stiftelsens stadgar lämnas bidrag till bland annat ”hjälp till utbildning och uppehälle under utbildningstiden åt medellösa, bevisligen skötsamma och begåvade, på Gotland födda ynglingar”. Sökanden får ha fyllt högst 25 år det år bidraget söks.