Stiftelsen Fredrik Lindströms Minne

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaStudenter med anknytning till Eskilstuna (60 HP måste vara avklarade)
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.flminne.se/stipendium.asp
AnsökningsperiodOkänt
  • Den sökande måste ha väsentlig anknytning till Eskilstuna, dvs haft en stor del av sin studietid i Eskilstuna kommun.
  • Den sökande får inte ha fyllt 30 år vid ansökningstillfället.
  • Bra slutbetyg från gymnasiet.
  • Ett års studier vid högskola eller universitet, minst 60 högskolepoäng avklarade.
  • Studietakten bör hållas.
  • Studier i utlandet och praktik ger pluspoäng.
  • Den sökandes ekonomiska ställning får inte vara för stark.
  • Sökande inom kultursektorn har ofta svårigheter med starka pappersmeriter. Styrelsen tar hänsyn till detta vid sitt beslut.