Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond

ÄndamålStiftelsen har till ändamål att stödja forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.
Vem kan sökaStiftelsen har till ändamål att stödja forskning och högre studier inom det textila området, såväl traditionella textila verksamhetsområden som sådana som belyser sambandet mellan textilier, miljö och hälsa.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.stiftelseansokan.se/Pages/Edlinds.aspx
AnsökningsperiodOkänt