Stiftelsen Gunnar Fröbergs Minnesfond

ÄndamålTvå stipendier delas ut till studenter inom ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet med funktionsnedsättning, kronisk- eller akut sjukdom. Beloppet är 15 000 kr.
Vem kan sökaTvå stipendier delas ut till studenter inom ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet med funktionsnedsättning, kronisk- eller akut sjukdom. Beloppet är 15 000 kr.
Genomsnittlig utdelning15 000 kr
Länkhttps://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/stipendier;jsessionid=1pvyrvtqxrly81aryvg9vqmnvi?selectedSegment=stiftelsen-gunnar-frobergs-minnesfond&skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.gu.se%2F
AnsökningsperiodOkänt

Två stipendier delas ut till studenter inom ”filosofisk fakultet” med funktionsnedsättning, kronisk- eller akut sjukdom. Beloppet är 15 000 kr.

”Understöd åt en eller två studenter vid filosofisk fakultet såsom bidrag till deras utbildning. Dessa skall företrädesvis studera moderna språk. Understöd ska utdelas till studenter, som på grund av handikapp, mer eller mindre kronisk eller akut sjukdom under senaste år haft svårigheter att kämpa med för att kunna genomföra sina studier.”

Behörighet
För att vara behörig till stipendiet ska du:

vid ansökningstillfället vara registrerad och studerat minst en termin vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
vid ansökningstillfället tagit minst 30 högskolepoäng vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
vara aktivt studerande vid ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet det kalenderår stipendiet delas ut. Som aktivt studerande räknas den som studerar på hel- eller halvfart, det vill säga kommer att ta sammanlagt 30 hp under kalenderåret,
kunna styrka funktionsnedsättning, kronisk sjukdom eller akut sjukdom genom läkarintyg.