Stiftelsen Karin Ljungwalds stipendiefond

ÄndamålDen årliga avkastningen skall såsom stipendier utdelas till kvinnliga studerande som genomgår idrottslärarutbildningen vid Idrottshögskolan varjämte avkastningen till viss del må disponeras till resestipendier för kvinnliga lärare.
Vem kan sökaDen årliga avkastningen skall såsom stipendier utdelas till kvinnliga studerande som genomgår idrottslärarutbildningen vid Idrottshögskolan varjämte avkastningen till viss del må disponeras till resestipendier för kvinnliga lärare.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.gih.se/Utbildning/Stod-och-service/Stipendier/Svar-pa-fragor-om-stipendier/
AnsökningsperiodOkänt

Den årliga avkastningen skall såsom stipendier utdelas till kvinnliga studerande som genomgår idrottslärarutbildningen vid Idrottshögskolan varjämte avkastningen till viss del må disponeras till resestipendier för kvinnliga lärare.