Stiftelsen Karolina Widerströms Studie- och Stipendiefond

ÄndamålEnligt testators vilja skall naturvetare, särskilt medicinare, ha företräde. Endast kvinnor kan söka. Sökande skall ha akademisk grundexamen, vara ordinarie medlem i KAF, och avse arbeta med ett projekt som behandlar frågor i första hand i den medicinska sfären och i andra hand den naturvetenskapliga.
Vem kan sökaMedlemmar i Kvinnliga Akademikers Riksförbund. Årsavgiften för ordinarie medlem är 250 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://kvinnligaakademiker.se/stipendier/karolina-widerstroms-studie-och-stipendiefond/
AnsökningsperiodOkänt

Kvinnliga Akademikers Riksförbund. Årsavgiften för ordinarie medlem är 250 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor. Som ordinarie medlem kan du väljas till uppdrag inom föreningen, söka stipendier och delta i alla arrangemang. Enligt testators vilja skall naturvetare, särskilt medicinare, ha företräde. Endast kvinnor kan söka. Sökande skall ha akademisk grundexamen, vara ordinarie medlem i KAF, och avse arbeta med ett projekt som behandlar frågor i första hand i den medicinska sfären och i andra hand den naturvetenskapliga.

Karolina Widerström-stipendiet delas ut vartannat år.