Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

ÄndamålStiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande hemmahörande i Göteborg. Den sökande skall ha avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Stipendium utdelas högst tre gånger till samma stipendiat. Möjlighet att beviljas stipendium upphör året efter den sökande fyllt 30 år.
Vem kan sökaFör kvinnliga studerande. Den sökande skall ha avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Möjlighet att beviljas stipendium upphör året efter den sökande fyllt 30 år.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.sverigesingenjorer.se/medlemskap/allt-om-medlemskapet/stipendier/#7782
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer delar ut stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande hemmahörande i Göteborg. Den sökande skall ha avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Stipendium utdelas högst tre gånger till samma stipendiat. Möjlighet att beviljas stipendium upphör året efter den sökande fyllt 30 år.