Stiftelsen Makarna Lindeqvists donation (Barnhemsfonden)

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaExamensarbete (alla ämnen) samt Konstnärligt yrke
Genomsnittlig utdelningOkänt
LänkLänk till stipendiet på Göteborgs stads hemsida
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsen ska användas till studiestöd åt studiebegåvad ungdom som är i behov. Stiftelsens medel får ej användas
för grundutbildning eller andra ändamål som åvilar stat och kommun att bekosta. Stipendier utdelas till ungdom
som ska utbildas inom något konstnärligt yrke eller utföra examensarbete (inom alla ämnen). Bidrag kan sökas av
den som är folkbokförd i Sverige.