Stiftelsen Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond

ÄndamålAtt stödja den tekniska utbildningen i Norrköping, och utan begränsning till bestämda personer, främja vetenskaplig forskning och lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning inom tekniska ämnesområden.
Vem kan sökaFör studenter i Norrköping som studerar teknisk utbildning på eftergymnasial nivå. Eventuellt kan studenter från Norrköping komma på fråga.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkwww.polytekniska.se
AnsökningsperiodOkänt

ÄNDAMÅL: Att stödja den tekniska utbildningen i Norrköping, och utan begränsning till bestämda personer, främja vetenskaplig forskning och lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning inom tekniska ämnesområden. Främjandet av dessa ändamål skall företrädesvis ske genom att stiftelsen lämnar belöningar (stipendier) till elever på såväl högskole- som gymnasienivå, vars studier bedöms vara speciellt framgångsrika alternativt vars examensarbeten bedöms ha särskilt tekniskt/vetenskapligt värde. Understöd kan jämväl ske genom forskarstipendier och bidrag till teknisk vetenskaplig produktion.