Stiftelsen Olof Palmes Minnesfond för Internationell Förståelse och Gemensam Säkerhet

ÄndamålUtbytesstudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaStudenter på högskola/universitet som kommer bedriva studier utomlands som på något sätt har koppling till ämnena fred och nedrustning
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.palmefonden.se/palmestipendiet/
AnsökningsperiodOkänt

Fonden delar årligen ut mellan en till två miljoner kronor i stipendier.

Fondens vill genom stipendier

främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred
och nedrustning
stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet
samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam
säkerhet.