Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond

ÄndamålBidrag kan sökas för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar med mera.
Vem kan sökaBidrag beviljas endast ändamål som är till gagn
för studenter inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet. Normalt utdelas
inte högre belopp än 20 000 kronor.
Genomsnittlig utdelning20 000 kr
Länkhttps://www.gu.se/om-universitetet/stipendier-och-bidrag
AnsökningsperiodOkänt

Bidrag kan sökas för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och
teateruppsättningar med mera. Vidare kan bidrag utgå som tillfälligt stöd till utgivande av
tidskrifter eller delfinansiering av olika projekt. Bidrag beviljas endast ändamål som är till gagn
för studenter inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet. Normalt utdelas
inte högre belopp än 20 000 kronor.
Bidrag utgår inte till projekt som bara berör enskild student och/eller studier/uppsatsskrivande. Medel
beviljas inte heller för anordnande av konferenser. I övrigt finns inga speciella restriktioner utan
varje enskild ansökan prövas vid donationsnämndens sammanträde.