Stiftelsen Petersenska Hemmet

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaKvinnliga heltidsstuderande som är högst 40 år. Studierna skall vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.stiftelsenpetersenskahemmet.se
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsen Petersenska Hemmet har till ändamål att genom utdelande av stipendier sörja för utbildning av kvinnliga studerande.

Stiftelsen  Petersenska Hemmet delar två gånger per år ut stipendier till kvinnliga heltidsstuderande som är högst 40 år. Stipendierna kan avse utbildningar av många slag-inte minst konstnärliga. Studierna skall vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Utbildningen skall vara flerårig och hälften av utbildningstiden ska vara avslutad. Stor vikt läggs vid visat behov av stöd för att bedriva och slutföra studierna. Förstklassiga studieresultat är inte avgörande vid bedömning av ansökan.