Stiftelsen SEB Skånska Stipendiefond

ÄndamålStiftelsens ändamål är att utdela stipendier avsedda som bidrag för utlandsvistelse under minst sex månader för högre studier och utbildning i något eller några av ämnena lantbruk, ekonomi och handel eller teknik. Stipendiesummorna uppgår till mellan 10.000 kr och 50.000 kr.
Vem kan sökaFör att kunna söka stipendium skall du:
– vid skola i Skåne ha avlagt examen eller genomgått utbildning som berättigar till inträde vid universitet och högskolor i Sverige och
– ha studerat ekonomi eller teknik vid universitet eller högskola och uppnått 180 högskolepoäng eller studerat vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap eller vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och uppnått 120 högskolepoäng. Delar av studierna får ha bedrivits utomlands.
Genomsnittlig utdelning10 000 – 15 000 kr
Länkhttp://www.stiftelseansokan.se/Pages/SebSkane.aspx
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier avsedda som bidrag för utlandsvistelse under minst sex månader för högre studier och utbildning i något eller några av ämnena lantbruk, ekonomi och handel eller teknik. Stipendiesummorna uppgår till mellan 10.000 kr och 50.000 kr.

För att kunna söka stipendium skall du:
– vid skola i Skåne ha avlagt examen eller genomgått utbildning som berättigar till inträde vid universitet och högskolor i Sverige och
– ha studerat ekonomi eller teknik vid universitet eller högskola och uppnått 180 högskolepoäng eller studerat vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap eller vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och uppnått 120 högskolepoäng. Delar av studierna får ha bedrivits utomlands.