Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond

ÄndamålStipendiefonden delar ut ett eller flera stipendier till kvinnor för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Enligt testators vilja skall humanister och samhällsvetare ha företräde, särskilt sökande med inriktningen moderna språk.
Vem kan sökaStipendiefonden delar ut ett eller flera stipendier till kvinnor för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Enligt testators vilja skall humanister och samhällsvetare ha företräde, särskilt sökande med inriktningen moderna språk. Den sökande måste vara medlem i Kvinnliga Akademikers Riksförbund.
Genomsnittlig utdelning30 000 kr
Länkhttps://kvinnligaakademiker.se/stipendier/stiftelsen-siri-jacobsons-minnesfond/
AnsökningsperiodOkänt

Kvinnliga Akademikers Riksförbund.  Årsavgiften för ordinarie medlem är 250 kr, för studerandemedlem 100 kronor och för stödmedlem 200 kronor. Som ordinarie medlem kan du väljas till uppdrag inom föreningen, söka stipendier och delta i alla arrangemang. Stipendiefonden delar ut ett eller flera stipendier till kvinnor för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Enligt testators vilja skall humanister och samhällsvetare ha företräde, särskilt sökande med inriktningen moderna språk. Ansökan kan lämnas vanligtvis in under oktober. Den sökande måste vara ordinarie medlem i någon av KAFs kretsar vid ansökningstillfället, se nedan.

Stipendiesumman kommer att vara cirka 30 000 kronor. I december beslutar KAF:s styrelse vem/vilka av de sökande som blir mottagare av stipendiet. Mottagaren meddelas före årsskiftet och samtidigt anslås namnet och styrelsens motivering på hemsidan.