Stiftelsen Teknologie Doktor Erik Johnssons Stipendiefond

ÄndamålStipendiet avser utlandsstudier inom Industriell Ekonomi.
Vem kan sökaStudenter vid LiTH inom Industriell Ekonomi som ska studera utomlands.
Genomsnittlig utdelning50 000 kr
Länkhttps://www.student.liu.se/program/flygtransport-och-logistik-180-hp/ft/utlandsstudier-il/stipendier?l=sv
AnsökningsperiodOkänt

ÄNDAMÅL: Fonden lämnar bidrag för vidare utbildning i utlandet till studerande vid universitetet i Linköping, vilka har en teknisk – ekonomisk ämnesinriktning, eller främjar vetenskaplig forskning vid universitetet med samma inriktning.  I ett senare skede har fondens styrelse också beslutat att även post.doc stipendier kan delas ut.

Feb 15 – Mar 15
ANSÖKAN: Under tiden 15 februari – 15mars månad på särskild blankett. Se hemsidan för blankett och mer information.

KONTAKTDETALJER
Stiftelsen Teknologie Doktor Erik Johnssons Stipendiefond
Tekniska Högskolan i Linköping
581 83 LINKÖPING

Telefon: 013-28 10 00
E-mejl: ansokningarILnamnden@liu.se
Webbsida: https://bit.ly/LinköpingsUni-GlobalGrant

Kontaktperson: Hans Lindblad
 
Telefon: 08-743 8000