Stiftelsen Telefondirektören H T Cedergrens Uppfostringsfond

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaAlla som studerar på eftergymnasial nivå kan söka stipendiet.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.uppfostringsfonderna.se
AnsökningsperiodOkänt

Avgränsningar för bidragen – vem kan få bidrag?

Stipendium utgår endast till fysiska personer för studier, varmed avses studier på gymnasienivå fram till och med en första akademisk examen på högskola eller universitet. Har den sökande redan uppnått en akademisk examen kan stipendium inte erhållas för ytterligare studier inom andra områden. Dock finns det möjlighet att ansöka om masterstudier, förutsatt att den sökande totalt studerar under minst 4 terminer efter beviljat stipendium, se nedan.

Den sökande ska visa på studiebegåvning, goda studieresultat eller speciell talang inom dans, musik, sång etc. Den sökande ska samtidigt visa att det inom familjen finns ett ekonomiskt behov av stipendium, dvs vara mindre bemedlad.
 
Stiftelsen lämnar inte allmänna ekonomiska understöd.

Studierna ska pågå minst 4 terminer efter beviljat stipendium, dvs söker man stipendium under perioden 1 november 2020 tom mars 2021 ska examensdatum vara tidigast vid utgången av vårterminen 2023.
 
Stiftelsen delar inte ut forskningsanslag.

Stipendium kan inte heller erhållas för en enstaka avslutande termin på din utbildning, en enstaka utbytestermin/utbytesår utomlands, doktorandstudier, vuxenstudier, komvux, kunskapslyft, grupprojekt, studieresor, språkresor eller, som framgår ovan, för studier kortare tid än 4 terminer.