Stiftelsen Wifstavarfs Aktiebolags stipendiefond

ÄndamålStipendiefonden är avsedd att stödja sådana studerande som inriktar sig på den högre vetenskapliga bildningen. Stipendium kan tilldelas studerande vid samtliga högskoleutbildningar.
Vem kan sökaStipendiefonden är avsedd att stödja sådana studerande från Jämtland som inriktar sig på den högre vetenskapliga bildningen. Stipendium kan tilldelas studerande vid samtliga högskoleutbildningar, dock ska inom den filosofiska fakulteten vid universitetet företrädesvis studerande i de humanistiska sektionerna komma i åtanke.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.regionjh.se/omoss/donationsfonder.4.5cb276d015c70fd989f4404a.html
AnsökningsperiodOkänt

Stipendiefonden är avsedd att stödja sådana studerande som inriktar sig på den högre vetenskapliga bildningen. Stipendium kan tilldelas studerande vid samtliga högskoleutbildningar, dock ska inom den filosofiska fakulteten vid universitetet företrädesvis studerande i de humanistiska sektionerna komma i åtanke.