Stipendier för gymnasiet

Här kan du hitta stipendier för gymnasiestudenter.

Okategoriserat
Gymnasium (5)
Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse
Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse delar ut bidrag till studiebegåvade ungdomar som studerar vid gymnasier i Stockholms län, förutom Norrtäljes, Södertäljes och Nynäshamns kommuner, och inte heller till elever i komvux och påbyggnadsutbildningar. Villkoren för bidrag är studiebegåvning, en ekonomiskt besvärlig situation och svenskt medborgarskap.
Hans Nilssons stiftelse
Förtur Helsingborg. Stiftelsen har till ändamål att: - Utdela stipendier till elever under andra och tredje läsåret på humanistiska, estetiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet (”allmänna studier”) och till elever vid naturbruksgymnasium. Elever inom Helsingborgs kommun ges företräde avseende allmänna studier. Sökanden ska vara folkbokförda i Skåne län och ha uppnått en ålder av högst 21 år det år stipendiet utdelas.
Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons Stiftelse
Landsfiskal Pontus Nohres stiftelse delar ut stipendier till behövande unga personer för ubildning på gymnasienivå.
Axel och Sofia Alms Stiftelse
Axel och Sofia Alms Stiftelse avser att dela ut stipendier till behövande unga som studerar vid gymnasium eller motsvarande. Stipendium ges endast till den som har godkända studieresultat och god närvaro. Stipendium utdelas inte för studier i grundskolan eller vid universitet eller högskola. Ny sökande som har fyllt 23 år kan inte heller få stipendium.
Stiftelsen HKH Hertigen av Jämtland stipendiefond
Stiftelsens syfte är att uppmuntra gymnasieungdomar i Jämtlands län till vidare studier vid universitet och högskolor.
Syster Margit Ljunggrens stipendiefond
Avkastningen av stiftelsens medel skall årligen utdelas till minst två studerande vid Vårdhögskolan i Östergötland, hälso- och sjukvårdslinjens enhet i Linköping. Detta är en dold fond vid LiU som bör frågas om via LiUs administration.
Stiftelsen SEB Skånska Stipendiefond
Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier för studenter i Skåne. För utlandsvistelse under minst sex månader för högre studier och utbildning i något eller några av ämnena lantbruk, ekonomi och handel eller teknik. Stipendiesummorna uppgår till mellan 10.000 kr och 50.000 kr.
Stiftelsen Folkskoleseminariets minnesfond
Aktiv fond som förvaltas av LiU och där Linköpings universitet bör kontaktas för mer information. Samfondens årliga avkastning skall. sedan minst 10 procent lagts till kapitalet, användas till förmån för studerande vid klasslärarlinjerna till stipendier och trivselbefrämjande åtgärder.
Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne (studerande ynglingar från Gotland)
Enligt stiftelsens stadgar lämnas bidrag till bland annat "hjälp till utbildning och uppehälle under utbildningstiden åt medellösa, bevisligen skötsamma och begåvade, på Gotland födda ynglingar". Sökanden får ha fyllt högst 25 år det år bidraget söks.
Raqs SEO-stipendium
Raqs erbjuder studenter att söka ett stipendium för att kunna skriva en uppsats om digital marknadsföring, sökmotoroptimering eller sökmotorer generellt. Stipendiet är på 5 000 kr och kan sökas en gång per termin.
Naturskyddsföreningen Östergötlands stipendie
Stipendium för examensarbete på kandidat- eller masternivå inom naturvårdsbiologi eller miljövetenskap vid Linköpings universitet
Mälardalsrådets stipendium
Mälardalsrådets stipendium delas ut till studenter eller studentföreningar som har bidragit till Stockholm-Mälarregionens utveckling som kunskapsregion: Studieprestationer och forskning: examensarbeten eller rapporter
LinTeks Engagemangsstipendiet
Ansök eller nominera någon till stipendiet. LinTek i samarbete med Unionen delar varje år ut Engagemangsstipendiet på 10 000 kr till en person eller grupp som genomfört ett ideellt arbete som gynnat andra studenter och som medfört långsiktiga förbättringar för studentlivet.
ICHCA’s stiftelse för godstransport- och logistikforskning
För bra examensarbeten inom områdena logistik och godstransport. Stiftelsen har årligen med början år 2003 utdelat stipendier till masterstudenter och forskare vid svenska högskolor och universitet.
Dataföreningen Östra Kretsen
Dataföreningen, Östra kretsen har tillsammans med Linköpings universitet delat ut stipendium till årets bästa examensarbete. För 19:e året i rad delat ut stipendier under ledning av professor Simin Nadjm-Tehrani och promotor Marco Kuhlmann. Sammanlagd stipendiesumma uppgick till 21 000kr och ceremonin genomfördes på CreActive, Science Park Mjärdevi.
Code for good stipendiet
Vi ställer inga större krav på dig som sökande. Vi tror att du vill göra skillnad för samhället vi lever i och har kunskap om webb/app-kodning för att på egen hand kunna genomföra din idé. Kanske hjälper din applikation en utsatt eller bortglömd grupp i samhället, eller så är den till hjälp för en organisation som i sin tur bedriver behjärtansvärd verksamhet?
Stiftelsen Siri Jacobssons Minnesfond
Stipendiefonden delar ut ett eller flera stipendier till kvinnor för forskning eller fortsatt utbildning efter grundexamen. Enligt testators vilja skall humanister och samhällsvetare ha företräde, särskilt sökande med inriktningen moderna språk.
Alma Jonssons stiftelse
Du som är student på heltid och bosatt i Umeå kan söka stipendium från Alma Jonssons stiftelse.
Stipendium för kvinnliga medicinstuderande från Värmland
Fredrika Bremer Förbundet Karlstadskretsen delar varje år ut stipendier till kvinnliga medicinstuderande med anknytning till Värmland.
Stiftelsen Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond
För studenter i Norrköping som studerar teknisk utbildning på eftergymnasial nivå.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11