Stipendier för kvinnor

Vissa stipendier är endast öppna för studerande kvinnor att söka. Dessa listar vi på denna sida.

Okategoriserat
Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse
Anders Otto Swärds Stiftelse och Ulrika Eklunds Stiftelse delar ut bidrag till studiebegåvade ungdomar som studerar vid gymnasier i Stockholms län, förutom Norrtäljes, Södertäljes och Nynäshamns kommuner, och inte heller till elever i komvux och påbyggnadsutbildningar. Villkoren för bidrag är studiebegåvning, en ekonomiskt besvärlig situation och svenskt medborgarskap.
Hans Nilssons stiftelse
Förtur Helsingborg. Stiftelsen har till ändamål att: - Utdela stipendier till elever under andra och tredje läsåret på humanistiska, estetiska, naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmet (”allmänna studier”) och till elever vid naturbruksgymnasium. Elever inom Helsingborgs kommun ges företräde avseende allmänna studier. Sökanden ska vara folkbokförda i Skåne län och ha uppnått en ålder av högst 21 år det år stipendiet utdelas.
Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons Stiftelse
Landsfiskal Pontus Nohres stiftelse delar ut stipendier till behövande unga personer för ubildning på gymnasienivå.
Axel och Sofia Alms Stiftelse
Axel och Sofia Alms Stiftelse avser att dela ut stipendier till behövande unga som studerar vid gymnasium eller motsvarande. Stipendium ges endast till den som har godkända studieresultat och god närvaro. Stipendium utdelas inte för studier i grundskolan eller vid universitet eller högskola. Ny sökande som har fyllt 23 år kan inte heller få stipendium.
Stiftelsen HKH Hertigen av Jämtland stipendiefond
Stiftelsens syfte är att uppmuntra gymnasieungdomar i Jämtlands län till vidare studier vid universitet och högskolor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11