Stipendium för studenter som läser till lärare

ÄndamålDu som ska skriva ditt examensarbete för lärarutbildningen kan ansöka om stipendium för merkostnader i samband med uppsatsen. Det kan till exempel vara för resekostnader vid datainsamlingen.
Vem kan sökaDu ska skriva examensarbete inom lärarutbildningen.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.student.liu.se/ut/lith/ekonomi_stipendier?l=sv
AnsökningsperiodOkänt

Du som ska skriva ditt examensarbete för lärarutbildningen kan ansöka om stipendium för merkostnader i samband med uppsatsen. Det kan till exempel vara för resekostnader vid datainsamlingen.