Studentkårens nordiska stipendiestiftelse

ÄndamålUtlandsstudier på Högskola/Universitet inom Norden
Vem kan sökaEtt eller flera resestipendier till studerande vid Uppsala universitet för vistelse i Norge, Danmark, Finland eller Island för att där minst en termin bedriva studier som främjar kunskapen om de nationella förhållandena, alternativt bedriva studier i ämnen ej tillgängliga vid universitet och högskolor i Sverige.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.uaf.se/stiftelse/?s=91221
AnsökningsperiodOkänt

Ett eller flera resestipendier till studerande vid Uppsala universitet för vistelse i Norge, Danmark, Finland eller Island för att där minst en termin bedriva studier som främjar kunskapen om de nationella förhållandena, alternativt bedriva studier i ämnen ej tillgängliga vid universitet och högskolor i Sverige. Hänsyn skall tas till sökandes ekonomiska ställning. Utdelas årligen av rektor.