Sven och Ragnhild Belfrages Stiftelse

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaEkonomiskt behövande studerande som kommer (är uppväxta) i Norrköping.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.stiftelseansokan.se/Pages/Belfrage.aspx
AnsökningsperiodOkänt

Sven och Ragnhild Belfrages Stiftelse bildades 1994 i Norrköping. Ändamål för respektive år beslutas av styrelsen. Stiftelsens verksamhet följer makarna Belfrages testamente: Stiftelsen skall hava till huvudsakligt ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Vi önska, att stiftelsen lämnar bidrag till ungdom för studieresor samt att en mindre del av stiftelsens inkomster användes för understöd åt pauvres honteux i Norrköping. Dylika bidrag och understöd få dock endast utgå i den mån de falla inom stiftelsens i mom. 1) ovan angivna ändamål..