Sven Steens forsknings- och stipendiefond

ÄndamålStipendier tilldelas begåvade, energiska och moraliskt högstående byggnadselever i de båda övre årskurserna eller från Högskolan utexaminerade arkitekter och husbyggnadsfackmän under trettio års ålder.”
Vem kan sökaStuderande och tidigare studenter vid Chalmers kan söka fonden om de uppfyller följande krav:
Läser eller har läst ett program som innefattar husbyggnad såsom program inom huvudområdena Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik eller liknande.
Studerar de sista två åren på sitt masterprogram, eller är utexaminerade.
Är under 30 år gamla. 
Är begåvade, energiska och moraliskt högstående 
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/Steen.aspx
AnsökningsperiodOkänt

Stipendier tilldelas begåvade, energiska och moraliskt högstående byggnadselever i de båda övre årskurserna eller från Högskolan utexaminerade arkitekter och husbyggnadsfackmän under trettio års ålder.”
 
Studerande och tidigare studenter vid Chalmers kan söka fonden om de uppfyller följande krav:
Läser eller har läst ett program som innefattar husbyggnad såsom program inom huvudområdena Arkitektur, Arkitektur och teknik, Samhällsbyggnadsteknik eller liknande.
Studerar de sista två åren på sitt masterprogram, eller är utexaminerade.
Är under 30 år gamla. 
Är begåvade, energiska och moraliskt högstående