Svensk-franska Stiftelsen

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaStudier i Frankrike på eftergymnasial nivå.
Genomsnittlig utdelningUpp till 25 000 kr
Länkhttps://svensk-franska-stiftelsen.se
AnsökningsperiodOkänt

Med anor sedan 1935 har Svensk-Franska Stiftelsen verkat för att främja kontakterna mellan Sverige och Frankrike genom att dela ut stipendier till svenska medborgare.

Stipendierna är avsedda för postgymnasiala studier eller vetenskaplig forskning i Frankrike.

Efter avlutade studier skall du inom två månader skicka in en studierapport.