Svenska Försäkringsföreningens minnesfond

ÄndamålMedel ur denna stiftelse används för att ge stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet.
Vem kan sökaMedel ur denna stiftelse används för att ge stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet.
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.forsakringsforeningen.se/stipendier/svenska-forsakringsforeningens-minnesfond-2020
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av Viktor Rubenson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg. Medel ur denna stiftelse används för att ge stipendier och bidrag för att främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet.