Nils Hafstens Stiftelse

Svensk landsbygdsungdom mellan 15 – 25 år är berättigad att söka. Ungdomar från de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg, eller Malmö är endast behöriga att söka om de har en tidigare klar anknytning till landsbygden.