Examensarbete

Ericssons stipendium för examensarbete utomlands

Stipendierna riktar sig främst till doktorander och nyblivna doktorer, men i mån av
tillgång kan även stipendier beviljas inom relevanta områden till civilingenjörsstudenter som vill göra sitt examensarbete utomlands. Typiska användningsområden är delfinansiering av forskningsvistelse vid utländskt lärosäte eller institut eller för konferensdeltagande.