Försäkring

Max Matthiessens Jubileumsfond

Denna stiftelse har till syfte att lämna bidrag i form av stipendier för att främja studier och utbildning inom svensk och
internationell försäkring och därmed förenlig verksamhet.
Stipendiet kan sökas av såväl anställda inom försäkringsbranschen som studerande vid universitet och högskolor för att möjliggöra studier inom och utom Sverige.