G Källströms stipendiefond

För ungdomar bosatta inom Västerlövsta församling (Heby).