Bergliot Kihlber Anderssons stipendiefond

Ändamål: ”Främja ungdoms utbildning och vetenskaplig forskning genom utdelning av stipendier till studerande vid Göteborgs Universitet, vilka härstammar från Lysekil och genomgått gymnasieutbildning där”