Carl Lindhagens Jubileumsfond

Medel kan sökas av ”fredsintresserade unga kvinnor och män för deltagande i internationella kurser, konferenser, läger och studieresor utomlands”.