Konst

Michael Treschow-stipendiet

The goal of the Michael Treschow Scholarship is to support each year a talented student who intends to use design principles and practices to improve organizations and/or businesses, and to enhance their contribution to economy, society and human lives. The contributions can be in several different fields, such as industry, society and social issues at large.

Fabrikör JL Eklunds hantverksstiftelse

Stipendiet är för dig som är ung och redan har en hantverks- eller konsthantverksutbildning. Du vill förkovra dig i ditt hantverk- eller konsthantverksyrke, men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendier från Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse hjälper dig att utveckla din yrkesskicklighet. Stipendierna avser fortsatt utbildning på skolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.

Estrid Ericsons stiftelse

Estrid Ericsons stiftelse har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.