Linköpings universitet

Dataföreningen Östra Kretsen

Dataföreningen, Östra kretsen har tillsammans med Linköpings universitet delat ut stipendium till årets bästa examensarbete. För 19:e året i rad delat ut stipendier under ledning av professor Simin Nadjm-Tehrani och promotor Marco Kuhlmann. Sammanlagd stipendiesumma uppgick till 21 000kr och ceremonin genomfördes på CreActive, Science Park Mjärdevi.