Linnéuniversitetet

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier

Sedan 1996 har Sparbanksstiftelsen Kronan delat ut stipendium till framstående examensarbeten på de tre lärosätena i vårt område; Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet. Totalt delas 900.000kr ut och de premierade studenterna bjuds in till en stipendiehögtid på respektive lärosäte under hösten. Stipendiet gäller C- eller D-uppsats minst (15hp) som är skrivna under gångna läsåret