Lunds Universitet

Ackordscentralen Syd

Ackordscentralen Syd AB delar årligen ut stipendium om sammanlagt 25 000 kronor till studerande vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet som på ett förtjänstfullt sätt skrivit ett examensarbete inom något av stipendiets ämnesområden.