Medicin

Understödsfond: Sveriges läkarförbund

Läkarstuderande i slutet av utbildningen som inte längre kan få studiemedel från CSN kan söka bidrag från fonden. Du måste ha varit studentmedlem i Sveriges läkarförbund i minst ett år. Fonden ger också stöd till andra behövande medlemmar och deras anhöriga.

Medisera-stipendiet

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil. Hur påverkas människans hormonella system av dessa faktorer? Finns det skillnader mellan män och kvinnor i vilka insatser som får effekt för god hälsa? Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr om avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling.