Stiftelsen Karolina Widerströms Studie- och Stipendiefond

Enligt testators vilja skall naturvetare, särskilt medicinare, ha företräde. Endast kvinnor kan söka. Sökande skall ha akademisk grundexamen, vara ordinarie medlem i KAF, och avse arbeta med ett projekt som behandlar frågor i första hand i den medicinska sfären och i andra hand den naturvetenskapliga.