Psykologi

Medisera-stipendiet

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil. Hur påverkas människans hormonella system av dessa faktorer? Finns det skillnader mellan män och kvinnor i vilka insatser som får effekt för god hälsa? Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr om avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling.

Bertil Wennborgs stiftelse

Kandidater i den svenska psykoanalytiska utbildningen, som bor långt från sina utbildningsinstitut och som bedriver handledd psykoanalys på hemorten och som före den 1 oktober påbörjat handledda fall, kan skriftligen ansöka om stipendier till en summa av 20 000 SEK.