Samhällsvetenskap

Arvid Lindmans 60-årsfond

Fokus på skriven text i anslutning till resa. Forskning, dokumentation och spridning av kunskap kring politisk historia och främst moderata samlingspartiets historia, morgondagens skribenter och politiker genom stipendier, samt att möjliggöra utbyte mellan näringsliv och politiken.