Visions Socionomstipendium

Stipendiet går till uppsatser av hög kvalitet som handlar om socialt arbete. Alla författare måste ha varit studentmedlemmar i Vision när uppsatsen lämnades in.