Stockholms universitet

Lyceumstipendiet

Kan sökas av dig som studerar franska eller tyska med sikte på att utbilda dig till lärare i dessa språk inom det svenska skolväsendet, och som vill förkovra dig, primärt genom studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt i ett fransk- eller tyskspråkigt land.