Textil

Textilias miljöstipendium

Du väljer själv lämplig form för ansökan, till exempel skisser med förklaring, examensarbete eller en prototyp. Förslaget kan ligga inom områden som:

Nya material
Nya sätt att återvinna textilfibrer
Nya sätt att återvinna textilier
Nytt sätt att tillverka textilier för bättre hållbarhet
Ny design som minskar miljöpåverkan i tvättprocessen
Nya sätt att tänka kring logistik som kan ge minskad miljöpåverkan
Förbättringar inom management/styrning som kan leda till ökad hållbarhet