Uppsala universitet

Studentkårens nordiska stipendiestiftelse

Ett eller flera resestipendier till studerande vid Uppsala universitet för vistelse i Norge, Danmark, Finland eller Island för att där minst en termin bedriva studier som främjar kunskapen om de nationella förhållandena, alternativt bedriva studier i ämnen ej tillgängliga vid universitet och högskolor i Sverige.