Utlandsstudier (Blandat)

Nordtek

Utbytesstudier inom Norden. Are you interested in studying at a NORDTEK partner university for a semester or two? If the answer is YES, please get in touch with the contact person at your university to get more information about the application process.

Ericssons stipendium för examensarbete utomlands

Stipendierna riktar sig främst till doktorander och nyblivna doktorer, men i mån av
tillgång kan även stipendier beviljas inom relevanta områden till civilingenjörsstudenter som vill göra sitt examensarbete utomlands. Typiska användningsområden är delfinansiering av forskningsvistelse vid utländskt lärosäte eller institut eller för konferensdeltagande.