Yrkesutbildningar

Stiftelsen Thage Thells Minnesfond

Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att uppmuntra yngre låssmeder/lärlingar att förkovra sig inom yrket. De sökande får vara högst 25 år gamla och man kan söka bidrag till kurser, utbildningar studieresor m.m, men också unga personer som avlagt gesällprov med höga betyg kan beviljas bidrag.