Textilias miljöstipendium

ÄndamålFör att ansöka om stipendiet ska du redovisa ett konkret och relevant förslag eller studie som visar på hur man kan minska miljöpåverkan inom textilproduktion, bearbetning, design, tvätt, återvinning m.m.
Vem kan sökaDu väljer själv lämplig form för ansökan, till exempel skisser med förklaring, examensarbete eller en prototyp. Förslaget kan ligga inom områden som:

Nya material
Nya sätt att återvinna textilfibrer
Nya sätt att återvinna textilier
Nytt sätt att tillverka textilier för bättre hållbarhet
Ny design som minskar miljöpåverkan i tvättprocessen
Nya sätt att tänka kring logistik som kan ge minskad miljöpåverkan
Förbättringar inom management/styrning som kan leda till ökad hållbarhet
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttps://www.textilia.se/om-textilia/miljostipendium/
AnsökningsperiodOkänt

För att ansöka om stipendiet ska du redovisa ett konkret och relevant förslag eller studie som visar på hur man kan minska miljöpåverkan inom textilproduktion, bearbetning, design, tvätt, återvinning m.m. Du väljer själv lämplig form för ansökan, till exempel skisser med förklaring, examensarbete eller en prototyp. Förslaget kan ligga inom områden som:

Nya material
Nya sätt att återvinna textilfibrer
Nya sätt att återvinna textilier
Nytt sätt att tillverka textilier för bättre hållbarhet
Ny design som minskar miljöpåverkan i tvättprocessen
Nya sätt att tänka kring logistik som kan ge minskad miljöpåverkan
Förbättringar inom management/styrning som kan leda till ökad hållbarhet