The Blanceflor Foundation

ÄndamålStudier vid Högskola/Universitet
Vem kan sökaFör masterstudent eller doktorand från Sverige som vill studera i: Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien (UK), Sverige, Tyskland eller USA
Genomsnittlig utdelning50 000 – 170 000 SEK
Länkhttps://blanceflor.se/
AnsökningsperiodOkänt

Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt vetenskapligt utbyte.

Stiftelsen delar inte ut stipendier inom andra områden som exempelvis ekonomi, juridik, marknadsföring, reklam och design, arkitektur, historia, teater, dans, psykologi, astronomi, zoologi, arkeologi eller geologi.

Studier och/eller forskning ska ske i någon av följande länder: Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien (UK), Sverige, Tyskland eller USA. Landet för studier och forskning får emellertid inte vara detsamma som sökandens medborgarskap.