Trafiktekniska Föreningen: Stipendium till examensarbeten inom transportekonomi

ÄndamålTF har med stöd av Transportekonomiska Forskningsstiftelsen inrättat ”Transek-fonden för stöd till utbildning och forskning inom området transportekonomi”. Fonden syftar till att stötta examensarbeten inom transportekonomi, med särskild hänsyn till utvecklingen av eldrivna fordon och autonoma fordon för persontrafik.
Vem kan sökaExamensarbeten inom transportekonomi
Genomsnittlig utdelningOkänt
Länkhttp://trafiktekniska.se/priser-och-stipendier/transekfonden
AnsökningsperiodOkänt

TF har med stöd av Transportekonomiska Forskningsstiftelsen inrättat ”Transek-fonden för stöd till utbildning och forskning inom området transportekonomi”. Fonden syftar till att stötta examensarbeten inom transportekonomi, med särskild hänsyn till utvecklingen av eldrivna fordon och autonoma fordon för persontrafik.