Understödsfond: Sveriges läkarförbund

ÄndamålLäkarstuderande i slutet av utbildningen som inte längre kan få studiemedel från CSN kan söka bidrag från fonden. Du måste ha varit studentmedlem i Sveriges läkarförbund i minst ett år. Fonden ger också stöd till andra behövande medlemmar och deras anhöriga.
Vem kan sökaLäkarstuderande i slutet av utbildningen som inte längre kan få studiemedel från CSN kan söka bidrag från fonden. Du måste ha varit studentmedlem i Sveriges läkarförbund i minst ett år. Fonden ger också stöd till andra behövande medlemmar och deras anhöriga.
Genomsnittlig utdelning10 000 kr
Länkhttps://slf.se/medlem/stipendier-och-bidrag/understodsfond/
AnsökningsperiodOkänt

Läkarstuderande i slutet av utbildningen som inte längre kan få studiemedel från CSN kan söka bidrag från fonden. Du måste ha varit studentmedlem i Sveriges läkarförbund i minst ett år. Fonden ger också stöd till andra behövande medlemmar och deras anhöriga.